tinhhuongcuocdoi.com

Bài viết 08/2016

Tiếp theo là vô danh thiên sứ hợp tác với Xa Thi Mạn, Quách Thiện Ni… Ngoài ra, còn có hợp đồng đóng quảng cáo. Lịch công tác năm 2003 của tôi tương đối kín.
Khi vết thương của Phoebe ngày càng tệ hơn, Prue phải trở lại năm 1873 để phá vỡ lời nguyền cách nay 100 năm liên quan đến cái chết của một người đàn ông tên Bo để giải thoát cho Phoebe.