tinhhuongcuocdoi.com

Bài viết 10/2016

Lần gặp gỡ này trong Anh em sinh đôi, không phải bà Jang ghét bỏ Ye Kyung mà vì bà ấy là một phụ nữ đã chịu nhiều đau khổ, không nói ra được nên có nhiều lúc đã nghĩ rằng, đàn bà mang lại khổ đau cho cuộc đời bà ấy, cả đám con gái của bà ta nữa…
Cây xoài đứng đó, che bóng mát cho ngày hè và che bóng tối cho đêm trăng. Ngày nắng cũng như mưa, nó không chút thở than, hay rung rinh sáng khi nghe câu hát thủng được tiếng trống chầu.
Đường bay này hiện đang được khai thác bởi Vietnam Airlines, Korean Air và Asiana Airlines.