tinhhuongcuocdoi.com

Bài viết 01/2017

Sau câu chuyện làm quen, Turner đề nghị tôi hát bài chiều xuân và đọc bài thơ Gió xuân bằng tiếng Việt. ý ông muốn xem khi thơ ông được hát và đọc bằng ngôn ngữ khác thì liệu nó có giữ được tinh thần của chính bài thơ. Nghe xong, Turner lặng người đi. Có lẽ ông đã thấy được sự đồng điệu kỳ lạ giữa ông và chúng tôi qua bản dịch này. Ông đọc lại chúng bằng tiếng Anh cho chúng...