tinhhuongcuocdoi.com

À tôi đã từng Đã từng vi vu khắp chốn Đã từng phượt các cung đường Từng ăn từng ngủ từng vượt rừng s

À...tôi đã từng...
Đã từng vi vu khắp chốn
Đã từng phượt các cung đường
Từng ăn, từng ngủ, từng vượt rừng sâu
Leo đồi, leo núi, cả leo đỉnh Fan
Từng bay, từng nhảy nơi miền đất mới
Để mà...
Cho luôn tích cực, cho đời nở hoa
Sạc thêm năng lượng vô tư
Nghĩ suy thấu đáo dồi dào sức thêm
...
Thêm bạn, thêm bè, trải nghiệm cũng thêm
Và thêm kiến thức, học họ cách đi
See Translation
04/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *