tinhhuongcuocdoi.com

Có thể cảm nhận được một điều giản dị là trong lúc bệnh nặng Cụ Đặng Văn Việt vẫn dành một tình cảm

Có thể cảm nhận được một điều giản dị là trong lúc bệnh nặng Cụ Đặng Văn Việt vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho Sputnik, khi các bạn tặng Cụ 10 cuốn Hùm Xám đường số 4, Cụ bảo Cụ phải trả bao nhiêu tiền, và ngay sau đó Cụ chỉ thị phải cất Sách vào trong ngăn tủ cá nhân BV Việt Xô (rất nhỏ) để Cụ yên tâm. Mặc dù Cụ rất khó thở nhưng vẫn muốn nắm tay từng nhân viên Sputnik và nhắn gửi Sputnik tiếp tục sứ mạnh của mình cho xã hội. Cụ bệnh rất nặng, và từng bị ảnh hưởng nặng nề trong Cải cách ruộng đất, nhưng suy tư và lời nói của Cụ vẫn rất rành mạnh và nhiệt huyết: Yêu nước, yêu chế độ, những sai lầm trong quá khứ và hiện tại chỉ mang tính thời điểm, cuộc sống sẽ dần càng sáng tươi.
Sputnik sẽ cố gắng để cuốn Sách của Cụ sớm được phát hành.
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Đặng_(họ)
11/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *