tinhhuongcuocdoi.com

MỘT KỶ NIỆM BUỒN Sau cải cách ruộng đất rồi đến phong trào chống mê tín dị đoan

MỘT KỶ NIỆM BUỒN Sau cải cách ruộng đất rồi đến phong trào chống mê tín dị đoan. Hàng loạt ngôi đình bị phá dỡ. Hoành phi câu đối nhà thờ họ nhà tôi biến thành những tấm cái giường như thế này đây ! Bây giờ cháu con mới phải chung tay xây dựng lại. Thôi thì ... có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ vậy !
12/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *