tinhhuongcuocdoi.com

NÓI CHUYỆN CHỮ NGHĨA MÀ CHƠI Bài I Thái Quốc Mưu USA Chính Đạo là một trong hai bút danh của Vũ Ngự

NÓI CHUYỆN CHỮ NGHĨA MÀ CHƠI.
(Bài I) – Thái Quốc Mưu (USA)
Chính Đạo là một trong hai bút danh của Vũ Ngự Chiêu. Bút danh kia là Nguyên Vũ, rất nổi tiếng ở Miền Nam trước năm 1975. Trước 1975, Vũ Ngự Chiêu phục vụ trong binh chủng Pháo Binh Dù, QL/VNCH, và đã có hơn 20 tác phẩm xuất bản. Sau khi ra hải ngoại, ông vừa tiếp tục cầm bút vừa đeo đuổi việc học. Tốt nghiệp Tiến Sĩ Sử tại Đại Học Wisconsin-Madison năm 1984, sau khi cùng gia đình di chuyển về Houston, ông là Giám Đốc nhà xuất bản Văn Hóa và tốt nghiệp Tiến Sĩ Luật tại Đại Học Houston năm 1999.
07/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *