tinhhuongcuocdoi.com

Thay mặt toàn thể thành viên Hội thiện nguyện Phật ơi Ngài gọi con chúng con xin gửi những lời chúc

... Thay mặt toàn thể thành viên Hội thiện nguyện Phật ơi Ngài gọi con chúng con xin gửi những lời chúc thiện lành nhất tới Thầy - Đại Đức Thích Lệ Minh - Chứng minh đạo sư gia đình Tâm Linh Phật Ơi Ngài Gọi Con của chúng con nhân ngày Tiếp Nối lần thứ 36 của Thầy.
Kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc, vô lượng như ý cát tường, mãi luôn là ngọn tuệ đăng soi sáng, dẫn đường chúng con trên bước đường tu nhân học Phật.
Kính chúc cho Thầy mãi là phước điền rộng lớn để chúng con được gieo những hạt giống thiện lành với tâm bồ đề vững chãi, chúng con nguyện cầu trên con đường phụng sự chúng sanh, phụng sự đạo pháp chúng con luôn nhận được sự chỉ bảo, răn dạy của Thầy để chúng con hành trì đúng với chánh pháp Như Lai.
Kính chúc Thầy trong thời gian tới với những hoạt động Phật sự gặp được nhiều thuận duyên và luôn được chư Thiên, Hộ Pháp và mười phương Phật gia hộ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
06/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *