tinhhuongcuocdoi.com

Xin mời đại chúng phát tâm công đức ẤN TỐNG CÚNG DƯỜNG 10

* Xin mời đại chúng phát tâm công đức ẤN TỐNG CÚNG DƯỜNG 10.000 BẢN KINH “LỄ GIAO THỪA VÍA PHẬT DI LẶC”
* Giá tiền : 6.000 VNĐ / 1 bản.
* Tổng kinh phí in 10.000 bản : 60.000.000 VNĐ
Kính thưa đại chúng !
Hôm nay năm cũ đã qua, năm mới vừa đến
Giờ phút giao thừa, đón chào xuân mới
Mừng ngày vía Phật, Di Lặc Từ Tôn.
Ngưỡng nguyện : Tam Bảo từ bi gia hộ chúng con
Oan trái nhiều đời đều được tháo mở - Oán thù bao kiếp thảy đều tiêu tan
Não phiền dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ -Bốn mùa khoẻ mạnh, thân lạc tâm an
Niềm tin vững chắc, phước thọ tăng long - Mọi việc hanh thông, cát tường như ý
Gia đình hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh - Pháp giới chúng sinh, cùng lên bờ giác.
Lại nguyện :
Tạo thêm công đức, tăng trưởng thiện duyên - Học hạnh từ tâm, dấn thân phụng sự
Sáng, cho người thêm vui - Chiều, giúp người bớt khổ
Hạn chế sân hận, trải rộng tình thương - Thế giới mười phương, đều thành Phật đạo.
NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SINH DI LẶC TỪ THỊ TÔN PHẬT
>>> Để thiết thực kính mừng ngày VÍA PHẬT DI LẶC - PL.2561 - DL.2018 và đại chúng có được bản văn BÀI TỤNG LỄ GIAO THỪA, HỘI 14 CHỮ - Chùa Thiện Mỹ và HỘI THIỆN NGUYỆN Phật ơi Ngài gọi con xin mời gọi sự hùn phước của đại chúng phát tâm ẤN TỐNG CÚNG DƯỜNG 10.000 BẢN KINH “LỄ GIAO THỪA VÍA PHẬT DI LẶC” để mọi người cùng đọc trong khóa lễ đón mừng năm mới.
_()_ Ấn bản này do Đại Đức Thích Lệ Minh, Trụ trì Chùa Thiện Mỹ biên soạn _()_ Kích thước : Khổ giấy A3, dạng xếp gấp 4 mặt hình lá sớ.
* Nội dung nghi thức : Nguyện hương, Đà la ni của tâm đại Bi vô ngại, Sám Di Lặc, Sám hiện pháp lạc trú, Xưng tán Phật Dược Sư, Tiêu Tai Cát Tường thần chú, Tán dương Thánh Tăng Si-va-li, Phục nguyện.
* Giá tiền : 6.000 VNĐ / 1 bản.
* Tổng kinh phí in 10.000 bản : 60.000.000 VNĐ
* Dự kiến sẽ cúng dường bản kinh này đến với các nơi : Chùa Thiện Mỹ (1.000 bản kinh), Chùa Hội Tôn (1.000 bản kinh), Chùa Tân Long (500 bản kinh), Chùa Bửu Lâm (500 bản kinh), Các đạo tràng sinh hoạt tu học tại Tiền Giang, Nha Trang, Đà Nẵng (2.000 bản kinh), Các đạo tràng sinh hoạt tu học tại Hà Nội (3.000 bản kinh) ... và những đạo tràng khác có nhu cầu đọc tụng.
>>> Ban tổ chức chương trình ẤN TỐNG CÚNG DƯỜNG 10.000 BẢN KINH “LỄ GIAO THỪA VÍA PHẬT DI LẶC” rất mong đại chúng hoan hỷ phát tâm cúng dường cho Phật sự nói trên được thành tựu viên mãn. Kính chúc quý liệt vị chào đón mừng Xuân Di Lặc thật nhiều an lành.
* Mọi sự hùn phước ấn tống kinh xin hoan hỷ liên hệ trực tiếp với chúng con:
Phật tử: Tuấn Phi - Nguyễn Minh Tuấn
SĐT: 0948 388 229
ĐC: 666/64/37 - Đường 3/2 - P.14 - Quận 10 - Tp. HCM
✿ Hoặc chuyển khoản:
* TK Ngân hàng VIETCOMBANK - CN Bắc Sài Gòn
STK: 050 1000 305 304
Chủ TK: NGUYỄN MINH TUẤN
* TK Ngân hàng Á Châu - ACB - CN Nhiêu Lộc
STK: 161928899
Swiftcode: ASCBVNVX ( chuyển tiền nước ngoài )
Chủ TK: NGUYỄN MINH TUẤN
✿✿✿ Nội dung chuyển khoản: ANTONGKINH
...Cho tay con rộng mở
Biết san sẻ cúng dường
Biết giúp đỡ yêu thương
Đến những người khốn khó...
_()_ NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT _()_
- Nội dung chuyển khoản : AN TONG KINH
_()_ NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT _()_
08/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *